mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

We zijn gestart

We zijn zover.

Het molenterrein is bouwrijp gemaakt, de vloeren zijn gestort. Het fundament voor de herbouw van de Houthuizer Molen is gelegd.

Willen we de molen kunnen voltooien in zijn echte volle glorie, dan zullen we in het komende jaar nog alle zeilen bij moeten zetten om de daarvoor ontbrekende middelen te verwerven. Maar met het beschikbare budget kunnen we aan de slag.

Het Algemeen Bestuur van stichting de Houthuizer Molen heeft daarom, na een openbare aanbesteding, aan Molenbouw Beijk B.V. te Afferden opdracht tot herbouw gegeven. Onder de verantwoordelijkheid van ervaren molenbouwer Harrie Beijk zal de molen in 2008 worden herbouwd.

Zonder de bijdragen vanuit de Lottumse bevolking, het Rabo Jubileumfonds, Limburgs Landschap, de sponsors, bedrijven, gemeente, EU en subsidiënten zou het niet mogelijk zijn geweest om met de herbouw van start te gaan.

Daarom danken we van harte allen, die op de een of andere wijze hun steun, bijdrage en inzet aan de herbouw hebben gegeven. En met een blijvende steun in de rug moet het zeker lukken om de molen in 2008 in de wieken te krijgen. Met grote waardering voor ieders bijdrage en inzet wenst het bestuur van stichting de Houthuizer Molen allen een voorspoedig 2008.

deel dit bericht