mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

Steun voor fase 2

Subsidie EU en bijdrage Limburgs Landschap

Het College van Gedeputeerde Staten heeft positief beschikt op onze aanvraag om een subsidie voor fase 2 van de herbouw toe te kennen. Uit het Europese CERES-programma werd een EFRO-investeringssubsidie toegekend van maximaal € 59.360,-.
De Stichting het Limburgs Landschap heeft in dat kader een bijdrage toegezegd van maximaal €30.000,-.

De bijdragen zijn een welkome aanvulling op de eerder ter beschikking gestelde bijdragen van EU (€250.000.-) en Het Limburgs Landschap (€100.000,-). Met de bijdragen fase 2 kan een deel van de afronding van de herbouw, de inrichting van het molenterrein, infocentrum en tentoonstelling worden gefinancierd.

deel dit bericht