mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

In memoriam Piet Coenders

Piet Coenders

“De molen komt weer terug in Lottum”, dat waren een tiental jaren geleden de gevleugelde woorden van Piet Coenders. Vol geestdrift was hij en met een ijzeren wil. Piet was een van de initiatiefnemers en stuwende kracht om de Houthuizer Molen weer te herbouwen.

In de werkgroep van de Dorpsraad werden de plannen gesmeed. Wetende dat een slopende ziekte aan hem knaagde bleef Piet, als lid van het Algemeen Bestuur nauw betrokken bij de uitvoering van de herbouw.

“We hebben het gehaald”, sprak hij vol trots bij de opening van de herbouwde molen op 9 mei 2009. Piet overleed op 25 maart 2010 Uit respect voor zijn inzet hebben de molenaars de molen in de rouwstand gezet.

De Houthuizer Molen blijft verbonden met Piet Coenders. We zijn dankbaar voor zijn inzet en steun.

Bestuur, molenaars en vrijwilligers van de Houthuizer Molen

deel dit bericht