mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

mei t/m sept.
iedere woensdag- en zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

okt. t/m april
iedere zaterdagmiddag
13.00 – 17.00 uur

algemeen

De ‘stichting de Houthuizer Molen’ is op 3 augustus 2006 opgericht en onder nummer 12062987 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van Stichting De Houthuizer Molen bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Zonder vrijwilligers heeft een stichting geen bestaansrecht.

algemeen

Het adres van de stichting:
Stokterweg 1, 5973 PW  Lottum
E: info@dehouthuizermolen.nl
I: www.dehouthuizermolen.nl


Doelstellingen:

Het behouden, beheren en faciliteren van de Houthuizer Molen met een intact zijnd molenwerk.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

  • samenwerking met de Stichting Het Limburgs Landschap op grond van een gebruikersovereenkomst;
  • het bevorderen van de publieke belangstelling voor de molen en gelegenheid te bieden tot bezichtigingen, rondleidingen en het bieden van ruimte in en rond de molen voor maatschappelijke en culturele doeleinden.


De stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in de Sucessiewet 1956 artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 33 lid 1 onderdeel 4. RSIN Fiscaal nummer: 8168.97.578 Giften aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Bankrekening: NL81RABO 0109293347 t.n.v. Stg De Houthuizer Molen Lottum.


Beleidsplan 2021:

Nadat de herbouw van de Houthuizer Molen in 2009 werd afgerond is het beheer gericht op instandhouding van de molen en het molenerf, het vergroten van de publieke belangstelling, het uitdragen van het maatschappelijk belang van molens in hun omgeving en de gratis openstelling van de molen voor een breed publiek, dorps- en streekgenoten en toeristen die de regio bezoeken.

In het zomerseizoen (van de eerste week in mei tot de eerste week van oktober) is de molen gratis toegankelijk iedere woensdag- en zaterdagmiddag.

In het winterseizoen (oktober tot mei) is de molen iedere zaterdagmiddag geopend. Dan zijn ook de molenaars aanwezig en wordt er afhankelijk van de wind graan gemalen. 

In totaal zijn 32 vrijwilligers actief in de molen (bestuur, molenaars, rondleiders en de ontvangstgroep). Zij zorgen voor de rondleidingen en geven aan de hand van een permanente tentoonstelling uitleg over de geschiedenis van de oude molen, de herbouw als wezenlijk onderdeel van het omringende natuurgebied en het landschap van het Maasdal en de werking van de molen.
Het aantal bezoekers schommelt vanaf 2009 tussen de 3000 en 4000 gasten.

Beloningenbeleid:

De stichting de Houthuizer Molen werkt alleen met vrijwilligers. Er worden geen vergoedingen verstrekt.

  • Bijzondere activiteiten vinden plaats tijdens tijdens de Nationale Molendagen in mei en de Limburgse Molendagen in oktober met folklore, muziek, 
     exposities en het bakken van brood.
  • Het molenseizoen wordt jaarlijks in oktober afgesloten met een avond voor de vrijwilligers.
 
Financiële verantwoording:
  • De Stichting de Houthuizer Molen is op basis van een gebruikersovereenkomst met Het Limburgs Landschap (eigenaar) verantwoordelijk voor het beheer van de molen en molenerf en het onderhoud.
  • De jaarrekening wordt jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting de Houthuizer Molen.

Bestuur

Dagelijks Bestuur:

Hem Clevis, voorzitter/secretaris
Leon Coenders, penningmeester
Mark Coenders, lid


Algemeen Bestuur:

Roel Breukers
Hay Clevers
Piet Janssen
Mariet Kessels

Vrijwilligers

24 vrijwilligers zorgen ervoor dat de molen kan blijven draaien en te bezichtigen is. 
De 4 molenaars, Hay Lemmens, Leon Martens, Jeu Vergeldt, Theo Aarts, 13 leden van de ontvangstgroep en de 7 rondleiders zorgen voor een warm welkom op de Houthuizer Molen, de trots van Lottum.